Motor Franklin ( Mỹ )

Motor Franklin ( Mỹ )

Đại lý Motor Franklin ( Mỹ )

- Bảng thông số và quy cách sản phẩm

- Biểu đồ lưu lượng nước ( 2 lọai )

 

A. Motor Franklin 4”:


aB. Motor Franklin 6”:

Motor-Franklin-6-1

Hình ảnh các loại Motor Franklin 


 mortor

 

THÔNG SỐ VÀ QUY CÁCH ( FRANKLIN -   MỸ)CHẤT LIỆU

ĐƯỜNG KÍNH

MÃ LỰC

( HP)

ĐỘ DÀI MOTOR

B (mm)

ĐK MOTOR

E(mm)

TRỌNG LƯỢNG MOTOR ( Kg)


INOX 8m3/h

96(#4)

0.5

305

ø96

8.6


96(#4)

1

340

ø96

10.9


96(#4)

2

500

ø96

15


96(#4)

3

510

ø96

18.6


INOX 16m3/h hoặc INOX 24m3/h ( phụ thuộc vào quy cách Guồng Bơm)

96(#4)

2

500

ø96

15


96(#4)

3

510

ø96

18.6


96(#4)

5.5

800

ø96

 


96(#4)

7.5

825

ø96

 


96(#4)

10

 

ø96

 


INOX 36m3/h hoặc INOX 68m3/h ( phụ thuộc vào quy cách Guồng Bơm)

146(#6)

5.5

 

ø146

 


146(#6)

7.5

 

ø146

 


146(#6)

10

755

ø146

53


146(#6)

15

805

ø146

59


146(#6)

20

 

ø146

66


146(#6)

25

 

ø146

71


146(#6)

30

 

ø146

79BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG NƯỚC

 

bd

 

bd

 

bd

 

bd

 

bd