5#3” ( 36 m3/h )

- Bảng thông số và quy cách sản phẩm

- Biểu đồ lưu lượng nước ( 2 lọai )

 

THÔNG SỐ VÀ QUY CÁCH( AAGAYIH - ĐÀI LOAN)
CHẤT LIỆU

ĐƯỜNG KÍNH

MÃ LỰC

ỐNG THOÁT

ĐK GUỒNG

ĐỘ DÀI MOTOR

ĐỘ DÀI GUỒNG

ĐỘ DÀI MÁY BƠM

ĐK MOTOR

TRỌNG LƯỢNG MÁY BƠM(KG)

TỔNG TRỌNG LƯỢNG


A(mm)

B(mm)

C(mm)

D(mm)

E(mm)

GUỒNG

MOTOR


INOX 36m3/h

146(#6)

5

90

ø146

391

440

831

ø146

10

24

34


146(#6)

7.5

90

ø146

440

660

1100

ø146

13.8

27.5

41.3


146(#6)

10

90

ø146

471

1050

1521

ø146

16

31.5

47.5


146(#6)

15

90

ø146

721

1171

1892

ø146

18.2

40

58.2
BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG NƯỚC


CHẤT LIỆU

材料 

ĐƯỜNG KÍNH 

直徑 

MÃ LỰC 

馬力 (HP)

Ống  THOÁT 

出口 (ψ) 

AMPE CHO PHÉP

允許安培 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

水量參數 

HÌNH THAM KHẢO

款式參考 

220V

380V

INOX 36m3/h LƯU LƯỢNG

水量參考

LƯU LƯỢNG NƯỚC THAM KHẢO

 

m3/h

0

5

10

15

20

25

30

35

36

FN5

146(#6)

5

90

 

10.3

MÉT

67

60

55

48

40

30

20

8

0

146(#6)

7.5

90

 

14.2

MÉT

77

70

65

60

50

38

25

10

0

146(#6)

10

90

 

18.6

MÉT

115

110

105

95

76

57

38

15

0

146(#6)

15

90

 

27.4

MÉT

170

160

150

135

115

95

57

20

0

 

 

BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG NƯỚC

36m3-fn