4#2” ( 24 m3/h )

- Bảng thông số và quy cách sản phẩm

- Biểu đồ lưu lượng nước ( 2 lọai )

 

THÔNG SỐ VÀ QUY CÁCH( AAGAYIH - ĐÀI LOAN)

 CHẤT LIỆU

ĐƯỜNG KÍNH

MÃ LỰC

ỐNG THOÁT

ĐK GUỒNG

ĐỘ DÀI MOTOR

ĐỘ DÀI GUỒNG

ĐỘ DÀI MÁY BƠM

ĐK MOTOR

TRỌNG LƯỢNG MÁY BƠM(KG)

TỔNG TRỌNG LƯỢNG


A(mm)

B(mm)

C(mm)

D(mm)

E(mm)

GUỒNG

MOTOR


INOX 24m3/h

96(#4)

2

60

ø96

440

580

1020

ø96

4

14.5

18.5


96(#4)

3

60

ø96

510

780

1290

ø96

5.4

18.4

23.8


96(#4)

5

60

ø96

601

1270

1871

ø96

7.9

21.7

29.6


96(#4)

7.5

60

ø96

740

1800

2540

ø96

12.3

30

42.3


 

BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG NƯỚC


 

CHẤT LIỆU

材料

 

ĐƯỜNG KÍNH

直徑

 

MÃ LỰC

馬力 (HP)

 

Ống THOÁT

出口 (ψ)

AMPE CHO PHÉP

允許安培

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

水量參數 

HÌNH THAM KHẢO

款式參考

220V

380V

INOX 24m3/h LƯU LƯỢNG

水量參考

LƯU LƯỢNG NƯỚC THAM KHẢO

m3/h

0

4

8

10

12

14

18

20

22

24

444

96(#4)

2

60

13.2

4.7

MÉT

40

35

32

28

25

22

20

12

8

0

96(#4)

3

60

17.0

6.3

MÉT

60

55

40

36

33

30

22

15

10

0

96(#4)

5

60

 

10.3

MÉT

88

80

65

62

60

55

40

30

10

0

96(#4)

7.5

60

 

14.2

MÉT

140

120

105

95

90

80

60

40

25

0

 

 

BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG NƯỚC

24m3---fn