4#2” ( 16m3/h )

- Bảng thông số và quy cách sản phẩm

- Biểu đồ lưu lượng nước ( 2 lọai )

 

THÔNG SỐ VÀ QUY CÁCH( AAGAYIH - ĐÀI LOAN)

 CHẤT LIỆU

ĐƯỜNG KÍNH

MÃ LỰC

ỐNG THOÁT

ĐK GUỒNG

ĐỘ DÀI MOTOR

ĐỘ DÀI GUỒNG

ĐỘ DÀI MÁY BƠM

ĐK MOTOR

TRỌNG LƯỢNG MÁY BƠM(KG)

TỔNG TRỌNG LƯỢNG


A(mm)

B(mm)

C(mm)

D(mm)

E(mm)

GUỒNG

MOTOR


INOX 16m3/h

96(#4)

2

60

ø96

440

621

1061

ø96

4.5

14.5

19


96(#4)

3

60

ø96

510

860

1370

ø96

6

18.4

24.4


96(#4)

5

60

ø96

601

1119

1720

ø96

8.4

21.7

30.1


96(#4)

7.5

60

ø96

740

1740

2480

ø96

12.7

30

42.7


 

BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG NƯỚC

 

 

CHẤT LIỆU

材料

 

ĐƯỜNG KÍNH

直徑

 

MÃ LỰC

馬力 (HP)

 

ỐNG

THOÁT

出口 (ψ)

AMPE CHO PHÉP

允許安培

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

水量參數

HÌNH THAM KHẢO

款式參考 

220V

380V

INOX 16m3/h ÁP CAO 

水量參考 

LƯU LƯỢNG NƯỚC THAM KHẢO 

m3/h

0

2

4

6

8

10

12

14 

16

Inox_16m3

96(#4)

2

60

13.2

4.7

MÉT

55

50

48

43

36

30

20

10

0

96(#4)

3

60

17.0

6.3

MÉT

82

77

72

65

56

45

30

15

0

96(#4)

5

60

 

10.3

MÉT

120

115

110

102

90

72

50

25

0

96(#4)

7.5

60

 

14.2

MÉT

160

135

130

120

105

90

70

45

0

 

BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG NƯỚC

16m3-fn